uk_bg
ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

 

 АКРЕДИТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО:

ОЦЕНКА

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

18.07.2020 г.

9.14

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране

03.04.2020 г.

9.26

Промишлена топлотехника

03.04.2020 г.

9.40

Технология на млякото и млечните продукти

14.07.2023 г.

9.31

Технология на месните и рибните продукти

14.07.2023 г.

9.38

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

14.07.2023 г.

9.38

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

14.07.2023 г.

9.30

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти

14.07.2023 г.

9.26

Технология на захарта и захарните изделия

14.07.2023 г.

9.22

Технология на биологично активните вещества

17.12.2016 г.

Мн. добра

Технология на тютюна и тютюневите изделия

17.12.2016 г.

Мн. добра

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

17.12.2016 г.

Мн. добра

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

17.12.2016 г.

Мн. добра

Хладилна технология на хранителните продукти

17.12.2016 г.

Мн. добра

Технология на продуктите за обществено хранене

17.12.2016 г.

Мн. добра

Индустриална електроника

14.11.2020 г.

9.01

Автоматизация на производството

14.11.2020 г.

9.03

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

11.07.2019 г.

9.02

Компютърни системи, комплекси и мрежи

11.07.2018 г.

8.97

Физикохимия

29.03.2018 г.

9.24

Аналитична химия

29.03.2018 г.

9.22

Биохимия

29.03.2018 г.

9.21

Органична химия

09.05.2021г.

8.36

Неорганична химия

09.05.2021 г.

8.17

Микробиология

29.03.2018 г.

9.22

Икономика и управление ( Хранителна индустрия )

02.07.2020 г.

8.80