uk_bg
Специалности/специализации за уч. 2018/2019 г. - кратка анотация

 

  


 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Технология и качество на храни със специализации: презентация

 Технология и дизайн на храни и ароматно - вкусови продукти със специализации:

 
 
 
 
 Технология на виното и пивото            презентация
 
   Анализ, контрол и екология на храните със специализации:

 

   Биотехнологии         презентация

  визитка

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

   Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост 

 
  Автоматика, информационна и управляваща техника               презентация


   Компютърни системи и технологии               презентация


  Топлотехника  презентация

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

   

 Икономика на  хранителната индустрия

 

  Туризъм

  Хотелиерство и ресторантьорство

   Храни, хранене и диететика 

 Кетъринг

    

  Индустриален мениджмънт

  


 

                                                                                                                                        

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” СЛЕД ЗАВЪРШЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”, “БАКАЛАВЪР” ИЛИ “МАГИСТЪР”

  


ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  

 Биотехнологии

 

  Технология на продуктите от месо, риба и яйца

 

  Технология на млякото и млечните продукти

 

  Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 

 Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

 

 Технология на виното и пивото

 

 Технология на тютюна и тютюневите изделия

 

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

 

 Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

 

 Анализ и контрол на хранителните продукти

 

 Безопасност на храните

 

 Контрол и безопасност на храните от животински произход


Функционални храни


Клетъчна и молекулярна биотехнология

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 Хранително машиностроене

 

 Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост

 

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

 

 Автоматика, информационна и управляваща техника

 

 Компютърни системи и технологии

 

 Топлотехника

 

 Хладилна и климатична техника

 

 Енергийна ефективност

 

Енергиен мениджмънт

  

Електроенергийна ефективност

 

Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика на  хранителната индустрия

Икономика на туристическата индустрия

Корпоративен бизнес и предприемачество

Бизнес информационни технологии

Туризъм

Кетъринг

Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия

Индустриален мениджмънт

Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството