Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Конкурсни варианти - минали години

КОНКУРСНИ ВАРИАНТИ- минали години

формат на файловете:   pdf -> изтегли от тук  

q       МАТЕМАТИКА 

§          Вариант A   

§         Вариант B 

§          Вариант C    

q       ХИМИЯ

§         Вариант F

§         Вариант E, N, M

 


УПЪТВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ПО ХИМИЯ    И МАТЕМАТИКА