Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Кандидатстване САМО С ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ВСИЧКИ КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ

ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ

САМО С ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ,

ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКО ЗАЯВЛЕНИЕ /НАМИРАЩО СЕ В СПРАВОЧНИКА НА УХТ/;

2. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЕ

В СРОК ОТ 18 юни - 3 юли  2018 ГОДИНА.

 

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В УХТ - ПЛОВДИВ
и в  Бюрата за прием на кандидатстудентски документи ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на кандидат-студентския справочник

за справки тел: +32/ 643 637 /УЧЕБЕН ОТДЕЛ/