uk_bg
Eразъм впечатления

Studying in Szczecin is an amazing experience

от Здравка Йорданова, Еразъм студент от специалност Технология на млякото и месото, пребиваване с цел обучение, 2015-2016 г.

 

Everything started when I saw that there is going to be some Erasmus meeting in my home university. Hmm.. Instantly had the intuitive feeling that it's worth it to attend the meeting. The red lamp in my head "interesting" blinked.Before that honestly I didn't knew much about Erasmus, didn't pay much attention about any programs similar to Erasmus. Just passed through the door of The Erasmus center, always catching a glimpse of it with distrust. But this meeting just caught my attention! Went there and the ladies that were working there explained us all the important stuff. Try to get us informed and encouraged us to make a step and join this amazing full of adventures experience!....

 

 


Александър Геров, Еразъм студент с цел обучение през учебната 2011-2012 г.

 

„Възможностите съществуват, за да се възползваме от тях.”
Елин Пелин

 

Това беше мотото, което водеше нас – трима студенти от катедра „Туризъм” на Университета по хранителни технологии - Пловдив, решени да изпробват своите възможности, да натрупат житейски опит и да обогатят мирогледа си, срещайки чуждестранни култури и традиции. Ние - Александър, Марта и Евгения -  направихме всичко това, като приехме предизвикателството, наречено Еразъм. Една невероятна програма, която отвори пред нас пътя на незабравими преживявания, нови приятелства, неспирни пътувания и, не на последно място, качествено обучение, което несъмнено ни дава допълнително самочувствие в бъдещата ни личностна и професионална реализация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Преподавател и студент от УХТ с участие в Юбилейния сборник

,,25 години секторна програма ,,Еразъм”

 

Есета на двама представители на УХТ-Пловдив са включени в сборник послучай 25-годишнината на европейската програма за обмен на студенти и преподаватели Еразъм и 15 години от началото на програмата в България. На специална церемония в аулата на СУ ,,Св.Климент Охридски” нашите участници бяха наградени с плакети и сертификати за приноса си към отбелязването на годишнината.

 

Гл.ас. д-р Цветана Гогова, преподавател към катедра ,,Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски изделия”, споделя впечатленията си от осъществени  мобилности с цел преподаване през академичните 2006 – 2012 г. (стр.28 в сборника).  Ивайла Сопотенска, студент по Технология на ферментационните продукти, е приключила Студентска мобилност с цел обучение в Университета AgroSup, Дижон, Франция през академичната 2010 – 2011 г. (стр.64 в сборника).

 

Програма „Еразъм” празнува своята „сребърна” годишнина през настоящата 2012 година. С цел популяризиране на възможностите на програмата и насърчаване участието и на други студенти и университетски персонал, Центърът за развитие на човешките ресурси издаде и Юбилейния сборник.В кратки статии Еразъм студенти и преподаватели, предложени от българските висши училища, които притежават Еразъм харта, споделят своя опит от участието си в програмата и въздействието, което ”Еразъм” има върху професионалния и личния им живот.

 

На следния електронен адрес може да намерите статиите на нашите участници в Юбилейния сборник „25 години секторна програма „Еразъм”:

http://hrdc.bg/fce/001/0125/files/Collection_25Y_Erasmus.pdf  


 

 

 

 

 

Мария Георгиева, докторант по „Консервиране и хладилна технология”,

Еразъм студент с цел обучение през учебната 2011-2012 г. в Университета Universita Degli Studi di Milano в Милано, Италия от 03.10.2011 – 03.04.2012г.

 

"Buongiorno Italia,

Buongiorno Maria,...

Buongiorno  Dio,...

Sono l'Italiano, vero?".....