uk_bg
Завършени научно-технически разработки

 

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

 

в УХТ - Пловдив за периода 2015 2016 година

 

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека

 

при УХТ.

 

 

 


Завършени НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

 

в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година