uk_bg
Доц. д-р инж. Величка Борисова Янакиева

 

        

 

 

Доц. д-р инж. Величка Борисова Янакиева


 

 

 

·       Образование

 

o       1988-1992

Образцов Техникум „Генерал Владимир Заимов“– средно специално, техник по производството на химични вещества

o       1992-1999

Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, специалност „Технология на млякото и месото“, инженер-технолог, магистър

o       2008-201

Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, доктор, научна специалност „Технология на биологично активните вещества“

 

·       Професионално развитие

 

o       2008-2011

Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, доктор, научна специалност „Технология на биологично активните вещества“

o       2011– 2012

Aсистент, катедра „Органична химия и микробиология“

o       2012

Главен асистент, катедра „Органична химия и микробиология“

 

 

·       Научни направления

 

5. Технически науки, 5.12. Хранителни Технологии, Технология на биологично активните вещества

 

·       Брой учебни пособия, брой защитили докторанти, приблизителен брой публикации, членство в организации и др.

 

o       Приблизителен брой публикации - 16