uk_bg
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Проект „Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии – Пловдив”

 

Договор BG051PO001-3.1.08-0012

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В УХТ – ПЛОВДИВ”


 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В УХТ – ПЛОВДИВ”      ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 


ОТЗВУК В ПРЕСАТА