uk_bg
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВО.

 Страница на проекта

 

 

                                                                                                                              към  уеб сайт на проекта

 

 


 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - решение № 703/13. 06. 2013 г.


Проект „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение” -  ОСНОВНИ ЦЕЛИ


ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УХТ – ПЛОВДИВ ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 12.11.2012 г.


ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УХТ – ПЛОВДИВ ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”   галерия

 


 

 

Правилник за „ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УХТ"

 

 

Обучение на преподаватели и административен персонал проведено на 7-8 май 2014:

-  Галерия

-   Обучителни материали

 

 

   

ОТЗВУК В ПРЕСАТА  

 


 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЕКТА                                         

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

02.04.2013 17:30:41

Разработване на критерии за съдържанието на учебните материали за дистанционно обучение и вътрешни стандарти за тестване, контрол и оценяване на знания

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

02.04.2013 17:13:07

Доставка на оборудване и софтуер за нуждите на дистанционно обучение

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ХРАНИЛИЩА

02.04.2013 17:03:17

 

 
28.03.2013 16:11:22