Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

на студентите от редовна обучение ЛЕТЕН семестър на академичната учебна 2017/18 г.

  ***качени 6. 02. 2018 г. 15:53 h.*** 


ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс   - бакалаври 

Всички специалности

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс

Всички специалности

 

Магистри – обобщен график
КСТ и Топлотехника - 1 год.

 

Всички специалности

срок на обучение  2 години  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

Всички специалности

Втори курс - бакалаври 

Всички специалности

Трети  курс - бакалаври 

Всички специалности

Четвърти курс - бакалаври

Всички специалности

Магистри – 1 и 2 години 

Специалност: БEЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Всички специалности

срок на обучение 1 год.

 

Магистри - ТФП (на френски език)

Всички курсове

 


 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

всички специалности

Втори курс - бакалаври

всички специалности 

Трети курс - бакалаври

всички специалности

Четвърти курс - бакалаври

 

всички специалности

Магистри - 1 и 2 години

 

 

всички специалности 

срок на обучение 1 год.