uk_bg
Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

на студентите от редовна обучение ЛЕТЕН семестър на академичната учебна 2016/17 г.

  качени  07. 02. 2017 г. 15:17 h.


ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс   - бакалаври

Всички специалности

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс

Всички специалности

 

Магистри – обобщен график

 

Всички специалности

срок на обучение 1 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

Всички специалности

Втори курс - бакалаври 

Всички специалности

Трети  курс - бакалаври 

Всички специалности

Четвърти курс - бакалаври

Всички специалности

Магистри – 1 и 2 години

Всички специалности

срок на обучение 1 год.

 

Магистри - ТФП (на френски език)

Всички курсове

 


 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

всички специалности

Втори курс - бакалаври

всички специалности 

Трети курс - бакалаври

всички специалности

Четвърти курс - бакалаври
 

всички специалности

Магистри - 1 и 2 години

 

всички специалности 

срок на обучение 1 год.