uk_bg
Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

на студентите от редовна обучение ЗИМЕН семестър на академичната учебна 2017/18 г.

  ***качени 21. 09. 2017 г. 15:17 h.*** 


ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс   - бакалаври

 

Специалност “Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост”

Всички специалности

 

 

линк

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс

Всички специалности

 

Магистри – обобщен график

 

Всички специалности

срок на обучение 1 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

Всички специалности

Втори курс - бакалаври 

Всички специалности

Трети  курс - бакалаври 

Всички специалности

Четвърти курс - бакалаври

Всички специалности

Магистри – 1 и 2 години

Всички специалности

срок на обучение 1 год.

 

Магистри - ТФП (на френски език)

Всички курсове

 


 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курс - бакалаври

всички специалности

Втори курс - бакалаври

всички специалности 

Трети курс - бакалаври

всички специалности

Четвърти курс - бакалаври

Промяна разпис "Хотелиерство и ресторантьорство"

 

всички специалности

Магистри - 1 и 2 години

Специалност “ТУРИЗЪМ“ 

Специалност “КЕТЪРИНГ“

всички специалности 

срок на обучение 1 год.