uk_bg
Задочно обучение

  Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметка: BG17UNCR75273154631900

SWIFT BIC: UNCRBGSF

УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; алб./факултетен/ номер; форма на обучение - специалност; курс-семестър.

  


 

  РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

за студенти ЗАДОЧНО обучение на  ЗИМЕН семестър уч. 2016/2017 г.

 за времето от 16.01.2017 г. до 03.02.2017 г.(качено на 13. 01. 2017г. 12:01:01 h)

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс - бакалаври всички специалности 
Втори курс - бакалаври всички специалности
Трети курс - бакалаври всички специалности
Четвърти курс - бакалаври всички специалности
 Магистри  
 Магистри

1 година + 2 години втори курс за всички специалности

2 години  първи курс за всички специалности

 ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс - бакалаври всички специалности 
 Втори курс - бакалаври  всички специалности
 Трети курс - бакалаври всички специалности 
 Четвърти курс - бакалаври всички специалности 
  Магистри ТФП  в разписите на съответните курсове
 Магистри -

1 година + 2 години втори курс за всички специалности

2 години първи курс за всички специалности 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс - бакалаври всички специалности
Втори курс - бакалаври всички специалности
Трети курс - бакалаври всички специалности
Четвърти курс - бакалаври всички специалности
Магистри  
Магистри - 

1 година + 2 години втори курс за  всички специалности

2 години  първи курс за всички специалности 

 *** Възможни са промени в разписите на задочно обучение до началото на учебния семестър.

Документи