Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Задочно обучение

Банкова сметка на УХТ: Получател: Университет по хранителни технологии

IBAN: BG53CECB97903180002900  SWIFT BIC: CECBBGSF

 

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

-               Основание: семестриална такса;

-               Трите имена и ЕГН на студента;

-               Факултетен номер;

-               Специалността и формата на обучение.

 

 Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ.

  


 

  РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

за студенти ЗАДОЧНО обучение на  ЛЕТЕН  семестър уч. 2017/2018 г.

 за времето от 28.05.2018 г. до 16.06.2018 г. / качени на 11. 05. 2018 г. 10:50 h. /

*** възможни са малки промени в учебните разписи 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс - бакалаври всички специалности 
Втори курс - бакалаври всички специалности
Трети курс - бакалаври всички специалности
Четвърти курс - бакалаври всички специалности
 Магистри  
 Магистри

1 година + 2 години втори курс за всички специалности

2 години  първи курс за всички специалности

 ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс - бакалаври всички специалности 
 Втори курс - бакалаври  всички специалности
 Трети курс - бакалаври всички специалности 
 Четвърти курс - бакалаври всички специалности 
  Магистри  
 Магистри -

1 година + 2 години втори курс за всички специалности

2 години първи курс за всички специалности 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс - бакалаври всички специалности
Втори курс - бакалаври всички специалности
Трети курс - бакалаври всички специалности
Четвърти курс - бакалаври всички специалности
Магистри  
Магистри - 

1 година + 2 години втори курс за  всички специалности

2 години  първи курс за всички специалности 

 *** Възможни са промени в разписите на задочно обучение до началото на учебния семестър.