uk_bg
Новини
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
21.09.2018 15:57:00

П О К А Н А


ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
 ЗА СТУДЕНТИ -  РЕДОВНО  ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 25.09.2018 Г. ОТ 10.30 ЧАСА В АУЛА „ПРОФ. МИЛЕН БЕШКОВ”.
ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ТЪРЖЕСТВОТО.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА 25.09.2018 ГОД. ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 13.00 ЧАСА.

СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ......

 

РЕКТОРАТ