uk_bg
Новини и събития
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
Конкурсна кампания за имеени стипендии на фондация „Еврика” и „Хуауей-ИКТ”

 

 

 

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 

 ПРИЕМ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ 


 Защо избрах да уча в УХТ ?    ВИДЕО 


    Крайният срок за регистрация в 65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2018” се удължава до 14.09.2018 г.