uk_bg
НАУЧНИ ПРОЯВИ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2016"

отзвук в пресата:

 

На конференция в УХТ обсъдиха качеството на храната и съвременните методи за контрол

ГАЛЕРИЯ

 


 

Научна конференция 

"ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2014"

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Учени от 11 държави на

 

„Хранителна наука, техника и технологии 2014”

ГАЛЕРИЯ

 


 

 

 

Наука, образование, иновации -

 двигатели на растежа в хранителната промишленост

 

 

 

 
  
в.  Спектър Юбилейно издание