uk_bg
Доставка на горива чрез зареждане на моторните превозни средства на УХТ Пловдив с електронни карти

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  PDF  Публична покана(Линк към АОП)  27.01.2015 г.
 №  2  DOC  Документация за участие  27.01.2015 г.
 №  3  PDF Заповед за назначаване на комисия  9.02.2015 г.
 №  4  News Съобщение на комисията за отваряне на оферти
 9.02.2015 г.
 №  5  PDF Протокол за избор на изпълнител
 12.02.2015 г.
 №  6  PDF Договор
 6.03.2015 г.