uk_bg
Доставка на хранителни продукти

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  02.04.2015 г.
 №  2  pdf  Документация  02.04.2015 г.
 №  3  doc  Документация за попълване  02.04.2015 г.
 №  4  pdf  Писмо до медиите  02.04.2015 г.
 №  5  pdf  Заповед за назначаване на комисия  24.04.2015 г.
 №  6  pdf  Протокол за избор на изпълнител  28.04.2015 г.
 №  7  pdf  Уведомително писмо  28.04.2015 г.
 №  8  pdf  Договор  15.05.2015 г.