uk_bg
Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ – Пловдив

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  20.04.2015 г.
 №  2  pdf  Документация  20.04.2015 г.
 №  3  pdf  Приложение ІІ - Количествена Сметка  20.04.2015 г.
 №  4  pdf  Писмо до медиите  20.04.2015 г.
 №  5  pdf  Разяснение  21.04.2015 г.
 №  6  pdf  Разяснение 2  22.04.2015 г.
 №  7  pdf  Дневник за извършени огледи  29.04.2015 г.
 №  8  pdf  Заповед за назначаване на комисия  29.04.2015 г.
 №  9  pdf   Протокол за избор на изпълнител  11.05.2015 г.
 №  10  pdf   Уведомително писмо  11.05.2015 г.
 №  11  pdf  Договор  19.05.2015 г.
 №  12  pdf  Допълнително споразумение към Договор №30/19.05.2015г.  16.07.2015 г.
 №  13  pdf  Допълнително споразумение към Договор №30/19.05.2015г.  5.11.2015 г.