uk_bg
Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  10.06.2015 г.
 №  2  pdf  Документация  10.06.2015 г.
 №  3  pdf  Писмо до медиите  10.06.2015 г.
 №  4  pdf  Заповед за назначаване на комисия  22.06.2015 г.
 №  5  pdf  Протокол за избор на изпълнител  23.06.2015 г.
 №  6  pdf  Уведомително писмо  23.06.2015 г.
 №  7  pdf  Договор  16.07.2015 г.