uk_bg
Друга полезна информация

Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:
Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Адрес:гр. Пловдив
бул. „Марица” №26


Лице за контакти:
инж. Володя Николов Каменов - пом. ректор
тел. +359 032/ 644 242
eлектронна поща: pom_rektor_uht (at) abv.bg


Работно време на деловодството на УХТ :
Понеделник - Петък
от 8.30 ч. до 12.00 ч.
от 12.30 ч. до 16.00 ч.


Банкова сметка на УХТ за гаранция за участие и гаранция за изпълнение:


Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG44CECB97903380002900        SWIFT BIC: CECBBGSF
 


 

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2017г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за 2016г.

 

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

 Обява за събиране на оферти за изкупуване на смесен метален брак и излязла от употреба компютърна техника

Обява за процедура по избор на застраховател

Търг за отдаване под наем на недвижим имот