uk_bg
Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  17.07.2015 г.
 №  2  pdf  Документация  17.07.2015 г.
 №  3  pdf  Писмо до медиите  17.07.2015 г.
 №  4  pdf  Заповед за назначаване на комисия  7.08.2015 г.
 №  5  pdf  Протокол за избор на изпълнител  14.08.2015 г.
 №  6  pdf  Уведомително писмо  14.08.2015 г.
 №  7  zip  Договори по обособ. позиции  12.09.2015 г.