uk_bg
Достъп и пренос на електрическа енергия за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  5.11.2015 г.
 №  2  pdf  Покана  5.11.2015 г.
 №  3  pdf  Становище  11.11.2015 г.
 №  4  pdf   Заповед за назначаване на комисия  5.01.2016 г.
 №  5  pdf   Протокол  7.01.2016 г.
 №  6  pdf  Решение за класиране  7.01.2016 г.
 №  7  pdf  Договор  14.01.2016 г.
 №  8  pdf  Информация за сключен договор  1.04.2016 г.