uk_bg
Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  29.12.2015 г.
 №  2  pdf  Документация  29.12.2015 г.
 №  3  pdf  Писмо до медиите  29.12.2015 г.
 №  4  pdf  Заповед за назначаване на комисия  12.01.2016 г.
 №  5  pdf  Протокол за избор на изпълнител  14.01.2016 г.
 №  6  pdf  Уведомително писмо  14.01.2016 г.
 №  7  pdf   Договор  29.01.2016 г.