uk_bg
Предоставяне на юридически услуги за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  20.1.2016 г.
 №  2  pdf  Покана  20.1.2016 г.
 №  3  pdf  Заповед за назначаване на комисия  26.1.2016 г.
 №  4  pdf  Протокол на комисията  2.3.2016 г.
 №  5  pdf  Доклад на комисията  2.3.2016 г.
 №  6  pdf  Решение за определяне на изпълнител  2.3.2016 г.
 №  7  pdf  Договор  2.3.2016 г.
 №  8  pdf   Информация за сключен договор  8.3.2016 г.