uk_bg
Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на УХТ при условие за изкупуване на притежавания от възложителя употребяван лек автомобил

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Публична покана(Линк към АОП)  20.01.2016 г.
 №  2  pdf  Документация  20.01.2016 г.
 №  3  pdf  Писмо до медиите  20.01.2016 г.
 №  4  pdf  Заповед за назначаване на комисия  29.01.2016 г.
 №  5  pdf  Протокол за избор на изпълнител  1.02.2016 г.
 №  6  pdf   Уведомително писмо  1.02.2016 г.
 №  7  pdf   Договор  2.03.2016 г.
 №  8  pdf   Договор за продажба  31.03.2016 г.