uk_bg
Извършване на конструктивно и енергийно обследване, съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Публична покана(Линк към АОП)  16.2.2016 г.
 №  2  pdf  Документация  16.2.2016 г.
 №  3  pdf  Приложениe 2  16.2.2016 г.
 №  4  pdf  Писмо до медиите  16.2.2016 г.
 №  5  pdf  Заповед за назначаване на комисия  26.2.2016 г.
 №  6  pdf   Протокол за избор на изпълнител  1.3.2016 г.
 №  7  pdf   Уведомително писмо  1.3.2016 г.
 №  8  pdf   Договор  7.4.2016 г.