uk_bg
Студентски общежития

 

Актуална информация-необходими документи, срокове и критерии за прием в студентски общежития /за всички курсове / учебна 2018/19г.

 

 


 ПРАВИЛНИК

за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентски общежития „МАРИЦА“

 

 Справка за заетостта на СО „Марица”


1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за настаняване в студентските общежития на УХТ за учебната 2018/2019 г. Срокове за настаняване на класираните студенти (Заповед № 418/09.05.2018 г.)

2. ПРАВИЛА за оставане през лятото в студентските общежития на студенти на УХТ

3. КРИТЕРИИ за класиране на студентите за настаняване в студентските общежития на УХТ за  учебната 2018/2019 г.

 

 


 

 

НАСТАНЯВАНЕ В СО (СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО НА

ВХОДА НА СОМАРИЦА4 И В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УХТ):

 

1. За първи курс ОКС “Бакалавър”- на 18.09.2018 г. и на 19.09.2018 г. (на 18.09.2018 г. - от № 100001 до № 100150; на 19.09.2018 г. - от № 100151 до края).

 2. За втори – четвърти курс ОКС “Бакалавър”, втори – пети курс ОКС“Магистър” (обучение на френски език)” и първи – втори курс ОКС “Магистър” - от 20.09.2018 г. (на 20.09.2018 г. – втори курс и трети курс; на 21.09.2018 г. – всички останали). ОКС”Магистър” от 2-класиране настаняване на 25.09.2018 г.

 

3. Студентите, които са били настанени в СО през уч. 2017/2018 г., получават индивидуалните си настанителни заповеди от управител-домакина на блока, в който са били настанени, а останалите – в СО “Марица”- блок 4, стая 113.