uk_bg
Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Публична покана(Линк към АОП)  13.4.2016 г.
 №  2  pdf  Документация  13.4.2016 г.
 №  3  xls  Приложение II  13.4.2016 г.
 №  4  pdf  Писмо до медиите  13.4.2016 г.
 №  5  pdf  Заповед за назначаване на комисия  25.4.2016 г.
 №  6  pdf  Протокол за избор на изпълнител  26.4.2016 г.