uk_bg
Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Публична покана(Линк към АОП)  13.4.2016 г.
 №  2  docx  Документация  13.4.2016 г.
 №  3  xls  Количествена сметка  13.4.2016 г.
 №  4  pdf  Писмо до медиите  13.4.2016 г.
 №  5  pdf  Съобщение  14.4.2016 г.
 №  6  pdf  Заповед за назначаване на комисия  25.4.2016 г.
 №  7  pdf  Протокол за избор на изпълнител  28.4.2016 г.
 №  8  pdf  Уведомително писмо  28.4.2016 г.
 №  9  pdf  Договор  12.5.2016 г.