uk_bg
Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на УХТ..

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  08.7.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  08.7.2016 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2)  08.7.2016 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  08.7.2016 г.
 №  5  xls   Заповед за назначаване на комисия  18.7.2016 г.
 №  6  xls   Протокол за избор на изпълнител  21.7.2016 г.
 №  7  xls   Уведомително писмо  21.7.2016 г.
 №  8  xls  Договор
 03.08.2016 г.