uk_bg
Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати за лабораторни цели

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  08.7.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение към обявата)  08.7.2016 г.
 №  3  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  08.7.2016 г.
 №  4  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  18.7.2016 г.
 №  5  xls   Заповед за назначаване на комисия  22.7.2016 г.
 № 6  xls   Протокол за избор на изпълнител  25.7.2016 г.
 № 7  xls   Уведомително писмо  25.7.2016 г.
 № 8  xls     Договор  02.08.2016 г.