uk_bg
Плащания по сключени договори

Периодични плащания за м. ОКТОМВРИ 2014 г.

Периодични плащания за м. НОЕМВРИ 2014 г.

Еднократно плащане на „ФОТ“ ООД

Еднократни плащания за м. ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Периодични плащания за м. ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Периодични плащания за м. ЯНУАРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. ФЕВРУАРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. МАРТ 2015 г.

Периодични плащания за м. АПРИЛ 2015 г.

Периодични плащания за м. МАЙ 2015 г.

Периодични плащания за м. ЮНИ 2015 г.

Периодични плащания за м. ЮЛИ 2015 г.

Периодични плащания за м. АВГУСТ 2015 г.

Периодични плащания за м. СЕПТЕМВРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. ОКТОМВРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. НОЕМВРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. ДЕКЕМВРИ 2015 г.

Периодични плащания за м. ЯНУАРИ 2016 г.

Периодични плащания за м. ФЕВРУАРИ 2016 г.

Обобщена информация по чл.44, ал.10

Периодични плащания за м. МАРТ 2016 г.

Периодични плащания за м. АПРИЛ 2016 г.

Периодични плащания за м. МАЙ 2016 г.