uk_bg
Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  22.7.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение към обявата)  22.7.2016 г.
 №  3  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  22.7.2016 г.
 №  4  xls    Заповед за назначаване на комисия  01.08.2016 г.
 №  5  xls   Протокол №52/15.08.2016 г. на комисията  15.08.2016 г.
 №  6  xls    Уведомително писмо 15.08.2016 г.
 №  7  xls    Съобщение 15.08.2016 г.