uk_bg
Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  16.08.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение към обявата)  16.08.2016 г.
 №  3  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 16.08.2016 г.
 №  4  xls   Заповед за назначаване на комисия 26.08.2016 г.
 №  5  xls   Протокол за избор на изпълнител 07.09.2016 г.
 №  6  xls   Уведомително писмо 07.09.2016 г.
 №  7  xls   Договори 05.10.2016 г.