uk_bg
Строително-ремонтни работи на покривната хидроизолация на Спортен комплекс на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Заповед за откриване на процедурата  26.08.2016 г.
 №  2  pdf  Покана  26.08.2016 г.
 №  3  pdf  Уведомително писмо  26.08.2016 г.
 №  4  pdf  Заповед за назначаване на комисия  30.08.2016 г.
 №  5  pdf  Протокол за избор на изпълнител  30.08.2016 г.
 №  6  pdf  Уведомително писмо  30.08.2016 г.
 №  7  pdf   Договор  8.09.2016 г.