uk_bg
Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Заповед за откриване на процедурата  13.09.2016 г.
 №  2  pdf   Покана  13.09.2016 г.
 №  3  pdf   Протокол за избор на изпълнител  27.09.2016 г.
 №  4  pdf   Уведомително писмо  27.09.2016 г.
 №  5  pdf   Договори  31.10.2016 г.