uk_bg
Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  13.10.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  13.10.2016 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 13.10.2016 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  13.10.2016 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  20.10.2016 г.
 №  6  xls    Заповед за назначаване на комисия  24.10.2016 г.
 №  7  xls    Протокол за избор на изпълнител  31.10.2016 г.
 №  8  xls    Уведомително писмо  31.10.2016 г.
 №  9  pdf  Договор  5.12.2016 г.