uk_bg
Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  25.10.2016 г.
 №  2  pdf  Документация (Приложение 1)  25.10.2016 г.
 №  3  pdf  Указания за подготовка на образците на документи (Приложение 2) 25.10.2016 г.
 №  4  pdf  Технически спецификации (Приложение 3) 25.10.2016 г.
 №  5  pdf  Проект на договор (Приложение 4) 25.10.2016 г.
 №  6  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  25.10.2016 г.
 №  7  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  3.11.2016 г.
 №  8  xls  Заповед за назначаване на комисия  8.11.2016 г.
 №  9  xls  Протокол за избор на изпълнител  9.11.2016 г.
 №  10  xls  Уведомително писмо  9.11.2016 г.