uk_bg
Доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  11.11.2016 г.
 №  2  pdf  Образци на документи  11.11.2016 г.
 №  3  pdf  Указания за подготовка на образците на документи  11.11.2016 г.
 №  4  pdf  Технически спецификации  11.11.2016 г.
 №  5  pdf  Проект на договор  11.11.2016 г.
 №  6  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  11.11.2016 г.
 №  7  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  21.11.2016 г.
 №  9  xls  Протокол за избор на изпълнител  01.12.2016 г.
 №  10  xls  Уведомително писмо  01.12.2016 г.
 №  11  xls  Покана за подписване на договор  02.12.2016 г.
 №  12  xls  Договор  13.12.2016 г.