uk_bg
Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ”

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  13.12.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  13.12.2016 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 13.12.2016 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  13.12.2016 г.
 №  5  xls   Заповед за назначаване на комисия  5.01.2017 г.
 №  6  xls   Протокол на комисия  30.01.2017 г.
 №  7  pdf   Протокол за избор на изпълнител  14.02.2017 г.
 №  8  pdf   Уведомително писмо  14.02.2017 г.
 №  9  pdf   Договор  13.04.2017 г.