uk_bg
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  14.12.2016 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  14.12.2016 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 14.12.2016 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  14.12.2016 г.
 №  5  xls   Заповед за назначаване на комисия  5.01.2017 г.
 №  6  xls   Съобщение  5.01.2017 г.
 №  7  xls   Протокол на комисия  1.02.2017 г.
 №  8  xls   Протокол на комисия Вх. №17/15.02.2017 г.  17.02.2017 г.
 №  9  xls   Уведомително писмо  17.02.2017 г.
 №  10  xls   Заповед за частично прекратяване  21.02.2017 г.
 №  11  xls   Договор  13.04.2017 г.
 №  12  xls   Анекс №1 към Договор №24/14.03.2017г.  5.06.2017 г.