uk_bg
Доставка на строителни материали за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  27.1.2017 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  27.1.2017 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 27.1.2017 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  27.1.2017 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  6.2.2017 г.
 №  6  xls  Заповед за назначаване на комисия  13.2.2017 г.
 №  7  xls   Протокол на комисия  21.2.2017 г.
 №  8  xls   Уведомително писмо  21.2.2017 г.
 №  9  xls   Договор  9.3.2017 г.