uk_bg
Общо събрание

 СПИСЪК 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.


 

 

 

Председател

проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов

телефон: 032/ 603 473;

блок: IIІ , кабинет: 208

 
 
 Доц. Кремена Никовска

 

Заместник - председател

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска

  блок: І , кабинет: 106

 

 

 

СПИСЪК

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.

/ актуализиран Март 2018/

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

НС/ОНС

1.                 

АЛБЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

професор

дтн

2.                 

АЛБЕРТ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ

професор

дтн

3.                 

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

професор

д-р

4.                 

АТАНАС ИВАНОВ ПАВЛОВ

професор

дтн

5.                 

БОЖИДАР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

професор

дикн

6.                 

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ

професор

д-р

7.                 

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА РАШЕВА

професор

д-р

8.                 

ВЯРА Н. ИВАНОВА-ПАШКУЛОВА

професор

д-р

9.                 

ДИАНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА

професор

д-р

10.            

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКИНОВ

професор

д-р

11.            

ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ

професор

д-р

12.            

ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА

професор

дтн

13.            

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

професор

д-р

14.            

КАТЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА-ЙОРГОВА

професор

д-р

15.            

КОЛЬО ТЕНЕВ ДИНКОВ

професор

дтн

16.            

ЛЕНА Ф. КОСТАДИНОВА - ГЕОРГИЕВА

професор

д-р

17.            

МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА

професор

д-р

18.            

МАРИЯНА Н. ПЕРИФАНОВА-НЕМСКА

професор

д-р

19.            

МИМА ВАКРИЛОВА ХАДЖИКИНОВА

професор

д-р

20.            

НАНКО ХРИСТОВ БОЗУКОВ

професор

д-р

21.            

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БАНКОВ

професор

д-р

22.            

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МЕНКОВ

професор

дтн

23.            

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНОВ

професор

д-р

24.            

ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ ДЕНЕВ

професор

д.н.

25.            

ПЕТЪР ЛОЗАНОВ СЛАВЕЙКОВ

професор

д-р

26.            

ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ

професор

д-р

27.            

РАДКА ВЪЛКОВА ВЛАСЕВА

професор

д-р

28.            

РУМЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ

професор

дпн

29.            

СИМЕОН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

професор

д-р

30.            

СТЕПАН ГАРО АКТЕРЯН

професор

дтн

31.            

СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

професор

д-р

32.            

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДРАГОЕВ

професор

дтн

33.            

ТАНА НИКОЛОВА САПУНДЖИЕВА

професор

д-р

34.            

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОВ

професор

д-р

35.            

ЦВЕТКО ВЕЛЧЕВ ПРОКОПОВ

професор

д-р

36.            

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДУРАКОВА

доцент

д-р

37.            

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ СЛАВЧЕВ

доцент

д-р

38.            

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ

доцент

д-р

39.            

АННА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

доцент

д-р

40.            

АНТОН МИНЧЕВ СЛАВОВ

доцент

д-р

41.            

АТАНАСКА Д. БОСАКОВА-АРДЕНСКА

доцент

д-р

42.            

АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА

доцент

д-р

43.            

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ БОЗАДЖИЕВ

доцент

д-р

44.            

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

доцент

д-р

45.            

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ

доцент

д-р

46.            

БОРЯНА ЙОРДАНОВА  ЖЕКОВА

доцент

д-р

47.            

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА-АЛЕКСИЕВА

доцент

д-р

48.            

ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА ЧОНОВА

доцент

д-р

49.            

ВАСИЛ ТОДОРОВ ШИКОВ

доцент

д-р

50.            

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА

доцент

д-р

51.            

ВЕЛИЧКА ГОЧЕВА ГОЧЕВА

доцент

д-р

52.            

ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ПОПОВА

доцент

д.н.

53.            

ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ НЕНОВ

доцент

д-р

54.            

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЧАЛОВА-ЖЕКОВА

доцент

д-р

55.            

ВЕСЕЛИН ГЕРОВ НАЧЕВ

доцент

д-р

56.            

ВЕСЕЛИН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ

доцент

д-р

57.            

ВИЛХЕЛМ МИЛКОВ ХАДЖИЙСКИ

доцент

д-р

58.            

ГАЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

доцент

д.н

59.            

ГАЛИНА ПАВЛИНОВА УЗУНОВА

доцент

д-р

60.            

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОСТОВ

доцент

д.н.

61.            

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОБРЕВ

доцент

д-р

62.            

ДАША СПАСОВА МИХАЙЛОВА

доцент

д-р

63.            

ДЕНИЦА ЕЛИЯНОВА БЛАЖЕВА

доцент

д-р

64.            

ДЕСИСЛАВ КОСТАДИНОВ БАЛЕВ

доцент

д-р

65.            

ДИАНА ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА

доцент

д-р

66.            

ДИМИТЪР СТОИЛОВ СПИРОВ

доцент

д-р

67.            

ДИМКА БОРИСОВА НЕСТОРОВА

доцент

д-р

68.            

ДИНКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

доцент

д-р

69.            

ДОНКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА

доцент

д-р

70.            

ДОНКА ПЕТРОВА СТОЕВА

доцент

д-р

71.            

ДОНКА СТОЯНОВА ТАНЕВА

доцент

д-р

72.            

ЖЕКО ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ

доцент

д-р

73.            

ЗАХАРИ НИКОЛАЕВ ВЕЛЧЕВ

доцент

д-р

74.            

ИВАН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ

доцент

д-р

75.            

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

доцент

д-р

76.            

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ

доцент

д-р

77.            

ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

доцент

д-р

78.            

ИВАН НИКОЛОВ ШОПОВ

доцент

д-р

79.            

ИВАН ОБРЕТЕНОВ ОБРЕШКОВ

доцент

д-р

80.            

ИВАНКА ВАСИЛЕВА  ПЕТРОВА

доцент

д-р

81.            

ИВАНКА  СТОИЛОВА СТОИЛОВА

доцент

д-р

82.            

ИЛИАНА ВАСИЛ. МИЛКОВА-ТОМОВА

доцент

д-р

83.            

ЙОРДАН АТАНАСОВ БАДЕВ

доцент

д-р

84.            

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

доцент

д-р

85.            

КИРИЛ МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ

доцент

д.н

86.            

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАМБАЛОВ

доцент

д-р

87.            

КРАСИМИР ИЛИЕВ КОЛЕВ

доцент

д-р

88.            

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НИКОВСКА

доцент

д-р

89.            

МАРИЯ АТАНАСОВА ДУШКОВА

доцент

д-р

90.            

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА

доцент

д-р

91.            

МАРИЯ ПЕТРОВА КЪНЕВА

доцент

д-р

92.            

МАРИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

доцент

д-р

93.            

МАРИЯН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ

доцент

д-р

94.            

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА

доцент

д-р

95.            

НАДЕЖДА БОРИСОВА БЛАГОЕВА

доцент

д-р

96.            

НАЙДЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ

доцент

д-р

97.            

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ КАТРАНДЖИЕВ

доцент

д-р

98.            

НЕНКО СТЕФАНОВ НЕНОВ

доцент

д-р

99.            

НЕШО ГЕОРГИЕВ ТОШКОВ

доцент

д-р

100.       

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ШОПОВ

доцент

д-р

101.       

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

доцент

д-р

102.       

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

доцент

д-р

103.       

ПАНКО СЪБЧЕВ МИТЕВ

доцент

д-р

104.       

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

доцент

д-р

105.       

ПЕТЯ ГЕОРГ. ЙОРДАНОВА -ДИНОВА

доцент

д-р

106.       

ПЕТЯ ИВАНОВА НЕСТОРОВА

доцент

д-р

107.       

ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОВСКИ

доцент

д-р

108.       

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ГАБРОВА

доцент

д-р

109.       

РОСЕН МИЛАНОВ ЧОЧКОВ

доцент

д-р

110.       

РУМЕН БОРИСОВ МИХОВ

доцент

д-р

111.       

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

доцент

д-р

112.       

СНЕЖАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

доцент

д-р

113.       

СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА

доцент

д-р

114.       

СТАНИСЛАВА ЦАНКОВА ТАШЕВА

доцент

д.н

115.       

СТЕФЧО ДИМИТРОВ КЕМИЛЕВ

доцент

д-р

116.       

ТАНЯ ПАВЛОВА ТИТОВА

доцент

д-р

117.       

ТАТЯНА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА

доцент

д-р

118.       

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

доцент

д-р

119.       

ТОТКА МИХАЙЛОВА ДОДЕВСКА

доцент

д-р

120.       

ХРИСТО ГЕОРЧЕВ ХРИСТОВ

доцент

д-р

121.       

ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

доцент

д-р

122.       

ХРИСТО ПЕТКОВ ДИНКОВ

доцент

д-р

123.       

ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ

доцент

д-р

124.       

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГОГОВА

доцент

д-р

125.       

ЦВЕТЕЛИН ТЕОДОСИЕВ ДЕСЕВ

доцент

д-р

126.       

АПОСТОЛ ТОМОВ СИМИТЧИЕВ

гл.ас.

д-р

127.       

АТАНАС ИВАНОВ ТАШЕВ

гл.ас.

д-р

128.       

ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ДОБРЕВА

гл.ас.

д-р

129.       

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТОЕВ

гл.ас.

д-р

130.       

ИВА АЛЕКСАНДРОВА БИЧУРОВА

гл.ас.

д-р

131.       

МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

гл.ас.

д-р

132.       

МИНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

гл.ас.

д-р

133.       

НАДЕЖДА ТРАЙЧЕВА ПЕТКОВА

гл.ас.

д-р

134.       

ПЛАМЕН РАЙНОВ РАЙНОВ

гл.ас.

д-р

135.       

РАДА ХРИСТОВА ДИНКОВА

гл.ас.

д-р

136.       

СИЛВИЯ АТАНАСОВА ТОПЛЕВА

гл.ас.

д-р

137.       

ЯВОР БОРИСЛАВОВ ЧОБАНОВ

гл.ас.

д-р

138.       

КОРНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА ЧОРОЛЕЕВА

ст.пр.

 

139.       

ЦВЕТА  ЛУИЗОВА  ХОРЕВА

ст.пр.

д-р

140.       

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

   

141.       

ВОЛОДЯ НИКОЛОВ  КАМЕНОВ

   

142.       

ГАЛИНА ПЕТРОВА  ПАНТЕЛЕЕВА

   

143.       

ТЕОДОРА  НАЧЕВА  МИЛЕНКОВА

   

144.       

АЛЕКС АНТОНИО ГЕРЧЕВ

студент

 

145.       

АМАРИЛДО МУРАТАЙ

студент

 

146.       

АНТОНИЯ ТОНЕВА ДИМИТРОВА

студент

 

147.       

БОЯН АНАТОЛИЕВ АТАНАСОВ

студент

 

148.       

ВАЛЕРИ РАЛЧОВ РУЛЕВ

студент

 

149.       

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

студент

 

150.       

ЕМИН СУНАЙ ЕМИНОВ

студент

 

151.       

ЗЛАТИМИР БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ

студент

 

152.       

ИВАН ЗДРАВКОВ ПЕЙЧЕВ

студент

 

153.       

ИВО МИРОСЛАВОВ ФИНКОВ

студент

 

154.       

ИЛИЯНА ЖИВКОВА ХРИСТОВА

студент

 

155.       

ИЦО САШОВ КИРИЛОВ

студент

 

156.       

КАЛИНА СЕРАФИМОВА ВАСЕВА

студент

 

157.       

МАНОЛ ВАСИЛЕВ ГОЧЕВ

студент

 

158.       

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНАХИЛОВ

студент

 

159.       

НИКОЛ БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

студент

 

160.       

ПЕТЪР СТЕФАНОВ МИХОВ

студент

 

161.       

ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТКОВА

студент

 

162.       

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ НОВАК

студент

 

163.       

СЕРГЕЙ ЛЮБОМИРОВ СЕРГЕЕВ

студент

 

164.       

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

студент

 

165.       

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНЧЕВ

студент

 

166.       

ХРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ АНАСТАСОВ

студент

 

167.       

ХРИСТО АНТОНИО АНГЕЛОВ

студент

 

168.       

ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕЧЕВ

студент

 

169.       

АЛБЕНА БИСЕРОВА ПЪРЖАНОВА

докторант

 

170.       

АНГЕЛ МИЛЧЕВ ДАНЕВ

докторант

 

171.       

ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ

докторант

 

172.       

ИВАЙЛО РАДОСТИНОВ МИНЧЕВ

докторант