uk_bg
Контролен съвет

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


1. проф.д-р инж. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ - Председател

2. проф. дтн ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ДЕНКОВА - Зам.-председател

3. проф.д-р ДИМИТЪР ТОМОВ ДРАЧЕВ - Зам.-председател

4. проф.д-р МАРИАННА РУСЕВА БАЕВА -Член 

5. студент МИРОСЛАВ МАНАХИЛОВ - Член