uk_bg
Доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  6.4.2017 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  6.4.2017 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 6.4.2017 г.
 №  4  pdf  Договор(Приложение 3) 6.4.2017 г.
 №  5  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  6.4.2017 г.
 №  6  xls  Заповед за назначаване на комисия  27.04.2017 г.
 №  7  xls  Уведомление до участник  27.04.2017 г.
 №  8  xls   Протокол на комисия  05.05.2017 г.
 №  9  xls   Уведомително писмо  05.05.2017 г.
 №  10  xls   Договор  22.05.2017 г.