uk_bg
Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване.

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  20.04.2017 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  20.04.2017 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2)  20.04.2017 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  20.04.2017 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срок(Линк към АОП)  02.05.2017 г.
 №  6  xls  Съобщение за отваряне на оферти  05.05.2017 г.
 №  7  xls  Заповед за назначаване на комисия  09.05.2017 г.
 №  8  xls  Протокол за избор на изпълнител  29.05.2017 г.
 №  9  xls  Уведомително писмо  29.05.2017 г.
 №  10  xls  Договор  28.06.2017 г.