uk_bg
Доставка на компютърна техника за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  15.6.2017 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  15.6.2017 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение 2) 15.6.2017 г.
 №  4  pdf Проектодоговор(Приложение 3) 15.6.2017 г.
 №  5  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  15.6.2017 г.
 №  6  xls  Информация за удължаване на срок(Линк към АОП)  26.06.2017 г.
 №  7  xls   Заповед за назначаване на комисия  30.06.2017 г.
 №  8  xls   Протокол на комисия  5.07.2017 г.
 №  9  xls   Уведомително писмо  5.07.2017 г.
 №  10  xls   Договор по ОП1  17.07.2017 г.
 №  11  xls   Договор по ОП2  28.07.2017 г.