uk_bg
Кратка история

 

Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост      (днес Университет по хранителни технологии) гр. Пловдив е основан официално с Указ №230 от 10 юни 1953 година на Председателя на Народното събрание, съгласно който ВИХВП (днес УХТ) се формира в самостоятелно висше учебно заведение. На 31 юли 1953 година е назначен първият ректор  - проф. Илия Пашев. Първоначално част от катедрите (Електротехника, Винарска технология, Технология на млякото и млечните продукти, Технология плодовете и зеленчуците) се помещават в сграда на бившия френски колеж. Ректоратът и катедрите Неорганична химия , Органична химия, Математика, Машинознание, Физика, Технология на месото и рибата и други заемат намиращия се в съседство преустроен тютюнев склад "Братя Драганови". Катедра Технология на тютюна и тютюневите изделия се настанява в тютюневия склад "Томасян" на ул. "Велико Търново" 24, а катедра Технология на растителните мазнини, сапуни и етерични масла - на ул. "Кирил и Методи" 8.Тържественото откриване на сградата, в която се помещава и понастоящем УХТ е на 10 февруари 1963 година. През 1963 - 1967 година се открива спортно-оздравителен лагер край язовир Батак, а през 1972-1976 година отваря врати спортния комплекс край река Марица.

През годините на своето развитие ВИХВП развива многостранни международни контакти и има активна международна дейност. През 1965 година се сключват първите договори за двустранно сътрудничество с Московския институт по хранителна промишленост, Русия и с Политехнически институт - Галац, Румъния. През периода 1957-1978 година договори за двустранно сътрудничество се сключват с Московски технологичен институт по месна и млечна промишленост (сега Московски държавен университет по приложна биотехнология), Киевски технологичен институт по хранителна промишленост, Краснодарски политехнически институт, Русия, Хумболдт университет - Берлин, Германия, Химико-технологичен институт - Прага, Чехословакия, Университета в Сегед, Унгария. През 1979-1990 година международното сътрудничество се разширява, като се подписват догори с Аграрен университет - Атина, Гърция, Ленинградски технологичен институт - по хладилна промишленост, Одески технологичен институт, Московски институт по хладилно машиностроене, Кутаиски технологичен институт, Русия, Селскостопанска академия - Познан, Полша, Технически Университет - Берлин, Германия. Нови договори се сключват с Московски държавен университет по приложна биотехнология, Русия, Кубански държавен университет - Краснодар, Русия, Агрономически университет на провинция Хибей, Китай. От 1994 година ВИХВП се включва в 17 проекта на образователните изследователски програми "ТЕМПУС" и "КОПЕРНИКУС", финансирани от ЕО. Осъществява се активен международен обмен. За периода 1994-1998 година по ТЕМПУС са командировани 162 преподаватели и по КОПЕРНИКУС - 52. Преподаватели от УХТ посещават различни Европейски университети, за да подготвят нови лекционни курсове или да усъвършенстват своята подготовка. Значителен брой студенти също провеждат частично обучение в чужбина.

Днес УХТ - Пловдив, е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование в България.

 

 

 Повече информация за Пловдив ще намерите тук