uk_bg
Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  21.6.2017 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение I)  21.6.2017 г.
 №  3  pdf Количествени сметки(Приложение II) 21.6.2017 г.
 №  4  pdf  Образци(Приложение III) 21.6.2017 г.
 №  5  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  21.6.2017 г.
 №  6  xls   Разяснение  29.6.2017 г.
 №  7  xls  Заповед за назначаване на комисия  4.7.2017 г.
 №  8  xls  Протокол на комисия  6.7.2017 г.
 №  9  xls   Уведомително писмо  6.7.2017 г.
 №  10  xls   Договор  14.7.2017 г.