uk_bg
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  14.12.2017 г.
 №  2  pdf  Документация  14.12.2017 г.
 №  3  pdf Технически спецификации  14.12.2017 г.
 №  4  pdf  Образци  14.12.2017 г.
 №  5  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  14.12.2017 г.
 №  6  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  21.12.2017 г.
 №  7  xls  Протокол на комисия  29.12.2017 г.
 №  8  xls   Уведомително писмо  2.1.2018 г.
 №  9  xls   Договор  12.1.2018 г.