uk_bg
Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  8.2.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение I)  8.2.2018 г.
 №  3  pdf  Образци(Приложение II) 8.2.2018 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  8.2.2018 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  15.2.2018 г.
 №  6  xls  Протокол на комисия  28.2.2018 г.
 №  7  xls  Уведомително писмо  28.2.2018 г.
 №  8  xls  Съобщение за прекратяване  19.3.2018 г.